ผงเครื่องแกงคั่วกลิ้ง ครัวดี ปริมาณ 300 กรัม บรรจุ 6 ซอง

120฿

ใช้ประกอบอาการ เมนูคั่วกลิ้งต่างๆ อร่อยหอมเครื่องแกงสูตรพิเศษจากครัวดี

ผงเครื่องแกงคั่วกลิ้ง สูตร ฉบับต้นตำหรับครัวดี

บรรจุ 6 ซอง ซอง ละ 50 กรัม