ผงปรุงรสอาหารทะเล รสหนึ่ง 160 กรัม

ผงปรุงรสอาหารทะเล รสหนึ่ง ปริมาณ 160 กรัม  ไม่ใส่สารกันบูด

  • Non Msg Added    ไม่ใส่ผงชูรส
  • Natural Raw Materials  ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
  • เพิ่มความอร่อย สามารถประกอบอาหารได้ ทุก ผัด ทอด แกง หมัก  ยำที่หนึ่งของความอร่อย ปรุงอร่อยแน่…รสหนึ่ง

เพิ่มความอร่อย สามารถประกอบอาหารได้ ทุก ผัด ทอด แกง หมัก  ยำ

ที่หนึ่งของความอร่อย ปรุงอร่อยแน่…รสหนึ่ง