น้ำมันหอยครัวดี แบบกระปุก 1 kg.

28฿

ครัวดี น้ำมันหอย แบบกระปุก 1000 g.
น้ำมันหอยตราครัวดีจึงเป็นน้ำมันหอยสูตรพิเศษ เมื่อวัตถุดิบคุณภาพเลิศ มาพบกับกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภัย ปลอดสารเคมี น้ำมันหอยตราครัวดีจึงเป็นน้ำมันหอยสูตรพิเศษ เฉพาะตัว ที่อัดแน่นไปด้วย หอยนางรมสกัดกว่า 25% จึงเหมาะมากที่จะใช้ประกอบอาหาร ที่ต้องความอร่อยเข้มข้น กลมกล่อมในทุกรสสัมผัส
” ครัวไทย ครัวดี คู่ครัวโลก “

ครัวดี น้ำมันหอย แบบกระปุก 1000 g.
น้ำมันหอยตราครัวดีจึงเป็นน้ำมันหอยสูตรพิเศษ เมื่อวัตถุดิบคุณภาพเลิศ มาพบกับกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภัย ปลอดสารเคมี น้ำมันหอยตราครัวดีจึงเป็นน้ำมันหอยสูตรพิเศษ เฉพาะตัว ที่อัดแน่นไปด้วย หอยนางรมสกัดกว่า 25% จึงเหมาะมากที่จะใช้ประกอบอาหาร ที่ต้องความอร่อยเข้มข้น กลมกล่อมในทุกรสสัมผัส
” ครัวไทย ครัวดี คู่ครัวโลก “