ซอสหอยเป่าหื้อ ครัวดี ปริมาณ 340 ml.

ซอสหอยเป๋าฮื้อ สกัดจากหอยเป๋าฮื้อ ผ่านกรรมวิธีในการสกัด เพื่อประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการที่มากที่สุด จึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพ

รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารจะได้ทั้งกลิ่นและรสชาติ

ซอสหอยเป๋าฮื้อ สกัดจากหอยเป๋าฮื้อ ผ่านกรรมวิธีในการสกัด เพื่อประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการที่มากที่สุด จึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพ

รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารจะได้ทั้งกลิ่นและรสชาติ