วิธีการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อได้ ผ่านทางไลน์ Official @Ajinotakara โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

วิธีการจัดส่งสินค้า

บริษัท ทำการจัดส่งสินค้าโดย ไปรษณีย์ไทย  Kerry / best express /  J&T หรือขนส่งเอกชนอื่น ๆ หลังจากตรวจสอบการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งสินค้า ภายใน 3-7 วันทำการ
ทั้งนี้ ในระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่ง หากต้องการสินค้าเร่งด่วน กรุณาตรวจสอบสินค้า และวิธีการจัดส่งกับฝ่ายขายก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ เนื่องจากสินค้าบางรายการมีน้ำหนักค่าจัดส่งอาจมีราคาสูงตามน้ำหนักตามสินค้านั้น ๆ

วิธีการชำระเงิน

** โปรดตรวจสอบราคาสินค้าและค่าจัดส่งกับฝ่ายขายก่อนทำการโอนเงิน

  • ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางดังนี้
1. ชำระเงินค่าสินค้าโดยโอนเข้าบัญชี
” บริษัท เคทีเอ็มเอสจี จำกัด”

ชื่อบัญชี  บริษัท เคทีเอ็มเอสจี จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน

เลขที่บัญชี 099-2-98000-1

2. ชำระผ่าน Prompt Pay บัญชี
” เค ที เอ็มเอสจี “
Prompt Pay บัญชี เค ที เอ็มเอสจี
3. หากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดแจ้ง
ทางบริษัทฯ ให้ทราบ